Öğr. Gör. FİLİZ DİLEK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. FİLİZ DİLEK

T: (0282) 250 3308

M fdilek@nku.edu.tr

W fdilek.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Sağlık Bakım Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 2014-Devam
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI ENSTİTÜSİ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2000-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / YAŞLI BAKIM PROGRAMI
2011-
Öğr. Gör. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2008-2011
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-2015
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2010-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2004-2007
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZLÜ T., EREN ÇİTAK E., AYDOĞDU Z. D., BOZTEPE N., DİLEK F., BULUT Y., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİNDE TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANPERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİ, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, cilt 2018, ss. 2-14, 2018.
Özgün Makale
2. DİLEK F., BİTEK D. E., EROL Ö., Tonsil Kanseri Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), cilt 15, ss. 186-191, 2018.
Vaka Takdimi TR DİZİN
3. DİLEK F., ÜNAL A., ÜNSAR S., İleri Evre Demans Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt 4, ss. 125-131, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN
4. BİLGİÇ Ş., DİLEK F., AVCI H. S., ÜNAL A., Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Konstipasyon Durumları ve EtkileyenFaktörler, Int J Basic Clin Med, cilt 4, ss. 9-16, 2016.
Özgün Makale
5. BİTEK D. E., DİLEK F., EROL Ö., olgu sunumu: ´´bir kaçış hikayesi´´ crush sendromu ve hemşirelik bakımı, Nefroloji hemşireliği dergisi, 2016.
Vaka Takdimi hemşirelik
6. DİLEK F., BİTEK D. E., EROL Ö., Yoğun bakım tedavisi alan yaşlı hastalarda sık görülen sorunlar ve hemşirelik bakımı, Yoğun bakım hemşireliği dergisi, cilt 19, ss. 29-35, 2015.
hemşirelik
7. DİLEK F., ÜNSAR S., SÜT N., koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri dergisi, cilt 5, ss. 29-44, 2010.
Özgün Makale Hemşirelik
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BİTEK D. E., KURT D., DİLEK F., Attitudes of First-Year Students to Nurses in Caregiving Roles and Associated Factors, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
2. BİTEK D. E., DİLEK F., EROL Ö., ÜNSAR S., Attitudes of Students Studying Elderly Care Towards Elderly Discrimination and the Influencing Factors, 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
3. DİLEK F., BİTEK D. E., ÜNAL A., Case Study: From Mild Cognitive İmpairment to Alzheimer, 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
4. DİLEK F., ÜNAL A., ÜNSAR S., Comparison of Clock Drawing Test Scores According to Alzheimer Phases of Patients, 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
5. BOZTEPE N., EREN Ç. E., DİLEK F., AYDOĞDU Z. D., BULUT Y., COMPUTER SKILLS OF MEDICAL SECRETARIES WORKING IN HEALTH INSTITUTIONS: A CASE STUDY, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. EREN Ç. E., DİLEK F., BULUT Y., BOZTEPE N., YILMAZ C. E., IDENTIFYING BODY PERCEPTIONS OF ELDERLY LIVING IN NURSING HOMES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. BULUT Y., EREN Ç. E., DİLEK F., BOZTEPE N., DEMİROĞLU K., IDENTIFYING FIRST AID KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS FROM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. DİLEK F., BİTEK D. E., EROL Ö., ÜNSAR S., Three Symptoms of Multiple Sclerosis and Nursing Management: Fatigue, Bladder Disorders and Sexuality, 1st International Health Sciences of Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
9. ÇELİKKALP Ü., DİLEK F., BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİLDİRİMLERİNE DAYALI İŞKAZALARININ İNCELENMESİ, 2 International Congress on Occupational Safety and Securıty (08.11.2017-09.11.2017).
Özet bildiri
10. DİLEK F., ÜNSAR S., EROL Ö., ÜNAL A., CASE STUDY: MILD COGNITIVE IMPAIRMENT, FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING(ICON-2017) (16.03.2017-18.09.2017).
Özet bildiri
11. EROL Ö., DİLEK F., ÜNSAR S., KURT S., YACAN L., CASE REPORT: PSYCHO-SOCIAL STAGES OF PATIENTSDIAGNOSED WITH CANCER ACCORDING TO ELISABETH KUBLER ROSS, FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF NURSING(ICON-2017) (16.03.2017-18.03.2017).
Özet bildiri
12. ÜNSAR S., EROL Ö., KURT D., BİTEK D. E., DİLEK F., Determining The Attitudes Of Nurses Working İn A Public Hospital Regarding Care Giving Roles, First International Conference on Nursing (ICON 2017) (16.03.2017-18.03.2017).
Özet bildiri
13. DEMİROĞLU K., ŞAHİN F., DİLEK F., Talent students received scıence-arts centers preferences about teacher characterıstıcs, 5. Internatıonal congress of educatıonal research (06.06.2013-09.06.2013).
Sözlü Bildiri
14. DEMİROĞLU K., ŞAHİN F., DİLEK F., Turkey orıgın research about talented students from 2000 to 2013, 5. Internatıonal congress of educatıonal research (06.06.2013-09.06.2013).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DİLEK F., ÜNAL A., alzheimer hastalığının evreleri (üç olgu üzerinden değerlendirme), 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
2. BİLGİÇ Ş., DİLEK F., AVCI H. S., ÜNAL A., bir huzurevinde yaşayan yaşlıların konstipasyon durumları ve etkileyen faktörler, 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
3. BİTEK D. E., DİLEK F., EROL Ö., olgu sunumu: ´´bir kaçış hiikayesi´´crush ezilme sendromu ve hemşirelik bakımı, 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
4. DİLEK F., ÜNAL A., ÜNSAR S., olgu sunumu: ileri evre demans hastasında hemşirelik yaklaşımı, 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
5. BİLGİÇ Ş., DİLEK F., Türkiyede YÖK tez merkezinde taranan müzik terapi alanında yapılmış hemşirelik tezleri, 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
6. BİLGİÇ Ş., DİLEK F., yataga bağımlı bir olgunun yaşam modeli doğrultusunda tanımlanması, 17. ulusal iç hastalıkları kongresi (14.10.2015-18.10.2015).
Özet bildiri
7. TERLEMEZ B., DEMİR N., DİLEK F., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoklu Öğrencilerinin Öz -Etkililik -yeterlilik düzeylerinin incelenmesi, 14. ulusal büro yönetimi ve sekreterlik kongresi (08.10.2015-10.10.2015).
Sözlü Bildiri
8. DİLEK F., ŞAHİN D., TERLEMEZ B., DEMİROĞLU K., ÜNAL A., Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin yalnızlık düzeyleri ve etkileyen faktörler, 17. ulusal halk sağlığı kongresi (20.10.2014-24.10.2014).
Poster
9. TERLEMEZ B., ŞAHİN D., DİLEK F., Namık Kemal Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Merkezindeki tıbbi sekreterler ve idari personelin bilgi ve arşiv sistemleri hakkındaki düşünceleri, 12. ulusal büro yönetimi ve sekreterlik kongresi (23.10.2013-25.10.2015).
Sözlü Bildiri
10. DİLEK F., ŞAHİN D., OĞUZ K., ÜNSAL C., ÜNAL A., alzheimer tipi demans hastasına bakım veren bireylerde bakıcı yükünün değerlendirilmesi, 6. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ (22.05.2013-26.05.2013).
Poster
11. DİLEK F., ŞAHİN D., KAYA Ö., DOĞAN I., ÜNAL A., Huzurevinde kalan bireylerde anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirenmesine yönelik bir araştırma, 12. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ (19.04.2013-21.04.2013).
Poster
12. DOĞAN I., CUMAOĞULLARI G., KAYA Ö., DİLEK F., NKÜ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin cep telefonu kullanımı ve ilişkili semptomların belirlenmesi, 12. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (19.04.2013-21.04.2013).
Poster
13. ORHON A., PERİM KETENCİLER A., ERASLAN A., GÜNGÖR F., AĞIRBAŞ N., DİLEK F., MERSİN S., Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde dismenore sıkılığı, günlük yaşam aktivitelerine etkisi ve başetme yöntemlerinin saptanması, 2. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (08.05.2003-09.05.2003).
Poster
Katıldığı Kurslar
Motivasyonel görüşme , Yer:İSTANBUL, 10.06.2016-10.06.2016.
Geriatri Kursu, Yer:Antalya , 14.10.2015-14.10.2015.
Onkoloji Hemşireliğinde Tamamlayıcı Ve Destekleyici Uygulamalar Kursu, Yer:Antalya , 14.10.2015-14.10.2015.
Geriatri Hemşireliği Kursu, Yer:İzmir , 24.05.2013-24.05.2013.
Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu, , Yer:İzmir , 22.05.2013-22.05.2013.
Tip 2 Diyabet Tedavisi Kursu, Yer:izmir , 22.05.2013-22.05.2013.
Tıbbi Terminoloji Eğitim Kursu, Yer:Edirne , 12.04.2013-14.04.2013.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Yer:Edirne, 20.10.2014-24.10.2014.
6. Akademik Geriatri Kongresi, Yer:İzmir, 22.05.2013-26.05.2013.
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Yer:Konya , 19.04.2013-21.04.2013.
Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu, Tekirdağ , Yer:Tekirdağ, 04.05.2012-04.05.2012.
The Fırst Balkan Pelvic Flor Dysfunction Symposıum, Edirne, 2011, Yer:Edirne, 01.04.2011-03.04.2011.
II. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Yer:İzmir, 08.05.2003-09.05.2003.